Kultur & Event

Kreationsbolaget producerar och skapar material för kulturevenemang och företagsevent. Vare sig det handlar om en skräddarsydd firmafest eller en manusbaserad julshow är syftet att roa, underhålla, förnöja – och bilda (icke att förglömma).

Under årens lopp har en mängd evenemang arrangerats för företag, föreningar och privatpersoner. Den genomsyrande beståndsdelen i allt skapande i kulturell anda är den allestädes närvarande humorn.

Projekt kan involvera:

• Kulturevenemang
• Företagsevenemang, kick-off, festarrangemang
• Tävlingar och quiz
• Show och sittningar för företag, föreningar och privatpersoner

» Hör av dig så pratar vi vidare om hur du kan få hjälp med kulturprojekt och event.

En kultur- och kommunikationsbyrå